Wakacje

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez nas czas wakacji – odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania, sprawdzianów…

Rewizyta w Dahn

Uczniowie Ekonoma na przełomie maja i czerwca gościli w gimnazjum w Dahn. Dzięki wymianie polsko-niemieckiej mieli możliwość doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym. W...