Praca szuka Absolwenta Ekonoma

Sekcja Karier ZSE zachęca Absolwentów naszej Szkoły do udziału w projekcie unijnym „Młodzież gotowa do pracy”. Projekt skierowany jest do osób w wieku do 29 roku życia, bezrobotnych, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, które nie studiują w trybie dziennym. Do projektu mogą się zapisać osoby z terenów wiejskich, zamieszkujące m.in. powiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski.

W ramach projektu zaplanowano szkolenie oraz staż z gwarancją zatrudnienia!

Planowane szkolenia:

– pracownik biurowy;

– sekretarka;

– operator koparko –ładowarki;

– operator CNC.

Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł za godzinę szkolenia.
Szkolenia trwają średnio ok. 100 godzin.

Po szkoleniu uczestnicy kierowani są na 3-miesięczny staż zawodowy, z gwarancją zatrudnienia. Stypendium stażowe – 997, 40 gr. Uczestnicy otrzymują także zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości do 100 zł na miesiąc.

Szczegółowych informacji udziela i zapisów dokonuje:

– Ireneusz Bochenek, tel. 609-519-267, ireneusz.bochenek@humaneo.pl

 

Projekt realizuje realizowany jest przez współpracujące z naszą Szkołą Stowarzyszenie Humaneo. Więcej informacji: http://www.mgdp.pl/

Sekcja Karier ZSE

plakat-mgdp2.pdf (2 pobrania)