Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie

Rusza rekrutacja do Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20114-2020, 10. Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.1.3.Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

Wykaz proponowanych zajęć dostępny poniżej oraz w gablocie projektu /wysoki parter –hol główny/

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Szkolna Komisja Rekrutacyjna w  składzie:

  • mgr Jolanta Sarata – przewodnicząca
  • mgr Janusz Lichowski
  • mgr Ewa Jurkowska
  • mgr Jarosław Puchała
  • mgr Teresa Białas
  • mgr Bożena Duś
  • mgr Agnieszka Zawadzka
  • mgr Agnieszka Szczepańska

Koordynator merytoryczny projektu – wicedyrektor mgr Halina Gancarczyk-Hajduk

Poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać do sekretariatu w terminie od 11.09 – 22.09. br. Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wywieszone 2 października br. na tablicy ogłoszeń.

Zachęcamy wszystkich Uczniów Liceum do skorzystania z szansy i zapisania się do projektu.

Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych
poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej,
Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje:

Informacja o projekcie (85 pobrań)
List do rodziców (40 pobrań)
Plakat (37 pobrań)
Regulamin rekrutacji do projektu (16 pobrań)

Dokumenty dla ucznia:

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy (67 pobrań)
Załącznik 2 - Oświadczenie (70 pobrań)
Załącznik 6 - Zakres danych osobowych dla ucznia (39 pobrań)

Dokumenty dla nauczycieli:

Załącznik 3 - Deklaracja (27 pobrań)
Załącznik 4 - Formularz zgłoszeniowy (21 pobrań)
Załącznik 7 - Zakres danych osobowych dla nauczyciela (23 pobrania)

Wykaz zajęć:

Załącznik 5 - Wykaz zajęć i grup (65 pobrań)