Rewizyta w Dahn

Uczniowie Ekonoma na przełomie maja i czerwca gościli w gimnazjum w Dahn. Dzięki wymianie polsko-niemieckiej mieli możliwość doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym. W ramach programu mieszkali u niemieckich rodzin, uczestniczyli także w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez stronę niemiecką.

Pierwszy dzień pobytu poświęcono na zwiedzanie malowniczego miasta, założonego jeszcze w średniowieczu, Landau in der Pfalz. We wtorek reprezentacja naszej szkoły wspólnie z koleżankami i kolegami z Niemiec odbyła wycieczkę do Strasburga. Młodzież wraz z opiekunami zwiedzała główną siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz zabytkowe śródmieście wpisane przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Kolejny dzień wymiany uczniowie spędzili w miejscu niezwykłym – Trewirze – mieście bogatym w zabytki z czasów rzymskich: bramę Porta Nigra, bazylikę Konstantyna i  cesarskie termy. W przedostatnim dniu rewizyty opiekunowie strony niemieckiej zaplanowali piknik w ogrodzie zoologicznym w Silz. Oprócz wspólnych spacerów i posiłku odbył się także quiz. Celem było utrwalenie nazw zwierząt w języku niemieckim. W piątek przyszedł czas na pożegnanie. Z wielkim żalem uczniowie opuszczali niemieckich przyjaciół. Ostatnim zrealizowanym punktem programu była Norymberga. Przewodniczką po tym historycznym mieście była pani Irena Pasiut. Zaprezentowała młodzieży m. in. kościół świętego Wawrzyńca. Znajduje się w nim niesamowite tabernakulum z autoportretem rzeźbiarza Adama Krafta, o którym wspomina Cyprian Kamil Norwid w jednym z utworów omawianych na lekcjach języka polskiego.

Wyjazd był dla uczniów nie tylko okazją do rozwijania umiejętności interpersonalnych. Dzięki wspólnym wycieczkom młodzież poznawała kulturę, historię i architekturę Niemiec i Francji. Opiekunkami i organizatorkami wymiany polsko-niemieckiej były panie Katarzyna Dominik i Irena Pasiut.

Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie (www.pnwm.org.pl).

Herzliche Grüsse!