Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 04.09.2017 r. /poniedziałek/

  • Godzina 8.00 – msza inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele Kolejowym
  • Godzina 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym.

Ustawienie klas na boisku szkolnym:

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Po uroczystości wychowawcy spotykają się z uczniami w następujących salach.

KLASY

1 B   –       sala 10
1 Ek –       sala 42
1 e   –       sala 44
1 f    –       sala 36
1 g   –       sala 41
1 h   –       sala 33
1 tt   –       sala 35
1dr   –       sala 43
2 h   –       sala 8
2 tt   –      sala 40
2 dr  –       sala 34
3 Ba –       sala 51
3 Bb –       sala 4
3 C  –       sala gimnastyczna
4gn  –      sala 25
4e    –       sala – korytarz II piętro
4gf   –       sala gimnastyczna
2 e      –      sala 32
2 f       –      sala 50
2 g      –       sala 24
2 B      –      sala gimnastyczna
2Ek     –       sala 21
3h       –       sala 37
3e       –       sala gimnastyczna
3f        –       sala 22
3g       –       sala 52
3dr      –       sala 39
3tt       –       sala pod biblioteką
2A        –      sala 31
2C       –       sala – korytarz I piętro
2D       –       sala 30
4 tt      –       sala gimnastyczna
4 dr     –       sala gimnastyczna

W przypadku deszczu:

  • Uczniowie klas 2 – 4 przechodzą wprost do sal według poniższego harmonogramu. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się przez radiowęzeł.

KLASY:

3g    –      sala 40
3f     –       sala 43
3e    –       sala 39
2Ek  –       sala 25
2A    –       sala 44
3h    –       sala 35
4tt    –       sala 22
4dr   –       sala 31
4e    –       sala 33
4gn  –       sala 30
4gf   –       sala 8
2C   –       sala pod biblioteką
2D   –       sala 37
3dr   –       sala 21
3tt    –       sala 34
2e    –       sala 41
2f     –       sala 52
2g    –       sala 4
2h    –       sala 32
2dr   –       sala 36
2tt    –       sala 24
3C   –       sala 51
3Bb  –       sala 42
3Ba  –       sala 50
2B    –       sala 10

  • Dla uczniów klas pierwszych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej. Po uroczystości uczniowie klas pierwszych przechodzą do następujących sal:

KLASY

1 B       –       sala 10
1 Ek     –       sala 42
1 e        –       sala 44
1 f         –       sala 36
1 g        –       sala 41
1 h        –       sala 33
1 tt        –       sala 35
1dr       –       sala 43