Sport

Wydarzenie poprowadził Janusz Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury, a nowością był quiz wiedzy o muzyce klasycznej z nagrodami. Wpisujący się w obchody 725. rocznicy lokacji miasta Nowego Sącza koncert zgromadził pełną salę publiczności. Obecny był również prezydent Ryszard Nowak, Marta Jakubowska – dyrektor MOK oraz Józef Kantor – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji.

Aktualności: