Historia

Dzieje Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu sięgają roku 1926 roku. Wtedy to w wyniku decyzji Rady Miasta Nowego Sącza została utworzona Prywatna Trzyletnia Szkoła Handlowa. Pierwszym dyrektorem tej szkoły został Jan Zajączkowski. Początki działalności szkoły były trudne. Placówka nie posiadała własnego budynku, więc nauczanie musiało odbywać się w różnych pomieszczeniach. Zajęcia szkolne prowadzone były między innymi w budynku czytelni mieszczańskiej, w salach Żeńskiej Szkoły Powszechnej, a także w dawnym magazynie wojskowym. W 1933 roku rozpoczęto starania o uzyskanie funduszy na budowę własnego obiektu szkolnego. Starania te, dzięki poparciu władz miasta, zostały uwieńczone sukcesem. Postanowiono, że budynek szkolny zostanie wybudowany przy ulicy Grodzkiej. Prace, które prowadzono według projektu inż. Zenona Remiego rozpoczęły się 3 października 1933 roku. Budynek ukończono na przełomie 1935 i 1936 roku, i już na początku 1936 roku uczniowie rozpoczęli naukę w bardzo nowoczesnej, jak na owe czasy, szkole.

We wspomnianym już uprzednio roku 1936 nastąpiła też zmiana nazwy szkoły, która została przekształcona na Gimnazjum Kupieckie. Pomyślny rozwój szkoły zahamował w dużej mierze wybuch II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Nowego Sącza budynek Gimnazjum Kupieckiego został zajęty przez władze okupacyjne, które przeniosły lokal szkoły do Klasztoru Sióstr Niepokalanek. W nowej siedzibie szkoły prowadzone były nadal zajęcia lekcyjne, pomimo nie sprzyjającej sytuacji społeczno – politycznej. Dyrektorami szkoły byli, w tych niezwykle trudnych tak dla nauczycieli jak i dla uczniów czasach, mgr Józef Witek a następnie Emil Stanoszek. Władze niemieckie kilkakrotnie zmieniały siedzibę szkoły, która mieściła się w tym okresie w budynku przy ulicy Naściszowskiej, a następnie w budynku przy ulicy Rzeźniczej. W 1945 roku szkoła została decyzją władz okupacyjnych zamknięta.

W okresie powojennym naukę w szkole wznowiono niemal bezpośrednio po wyzwoleniu Nowego Sącza. Zajęcia w zdewastowanym podczas wojny i okupacji budynku rozpoczęły się w lutym 1945 roku. W roku 1946 szkoła została upaństwowiona, przekształcono ją w Państwowe Gimnazjum Handlowe, w którym nauka odbywała się przez 4 lata oraz utworzono 2 – letnie Państwowe Liceum Handlowe. W tym okresie dyrektorem szkoły został ponownie Jan Zajączkowski, który pełnił swą funkcję do roku 1949. Następnie na to stanowisko został powołany mgr Jan Migacz, którego w roku 1950 zastąpił mgr Eugeniusz Fröhlich.

W latach pięćdziesiątych utworzono w szkole dwa nowe działy kształcenia: Technikum Finansowe oraz Technikum Pocztowe, natomiast w latach sześćdziesiątych powstało 3 – letnie Technikum Ekonomicznych dla pracujących.

Na początku lat siedemdziesiątych nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Od 1 września 1970 roku stanowisko dyrektora szkoły objął inż. Leopold Bigosiński. W roku szkolnym 1976/77 nastąpiło ważne wydarzenie w dziejach szkoły. W wyniku decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu został utworzony Zespół Szkół Ekonomicznych, składający się z Liceum Ekonomicznego, Liceum Zawodowego, Liceum Ekonomicznego dla Pracujących, Policealnego Studium Zawodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kolejne ważne wydarzenie dotyczące Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu to nadanie szkole imienia. Na patrona szkoły wybrano znanego polskiego ekonomistę prof. Oskara Langego. Podniosła uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 6 czerwca 1981 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku w tym dniu, obchodzone jest święto szkoły.

W 1982 roku w nowym dyrektorem szkoły został mgr Kazimierz Cabak, który funkcję swą pełnił do końca roku szkolnego 1990/1991. W latach osiemdziesiątych miały również miejsce ważne wydarzenia dotyczące rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Przede wszystkim nastąpiła modernizacja budynku szkolnego, który został rozbudowany, co poszerzył bazę lokalową szkoły. Rozbudowę budynku szkoły rozpoczęto w roku 1986, a zakończono w roku 1989. W dobudowanej części znalazły się pomieszczenia dla pracowni informatycznych, pracowni polonistycznej, gabinetu dentystycznego, gabinetu lekarskiego oraz archiwum szkoły.

W roku 1989 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu utworzono nową szkołę – III Liceum Ogólnokształcące, które początkowo składało się z dwóch oddziałów. W połowie roku 1991 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem został wybrany mgr Gracjan Fołta.

opracowanie: mgr Janusz Bocheński

Z najnowszej historii szkoły

W 2016 roku z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia szkoły staraniem dyrekcji i nauczycieli zmieniono jej patrona. Uchwałą Rady Pedagogicznej od 1 września 2016 w Zespole Szkół Ekonomicznych działa Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Grabskiego.

Nastąpiła również zmiana dyrektora ZSE. Po 25 latach pracy na stanowisku odszedł na emeryturę dyrektor Gracjan Fołta. Od 1 września 2016 roku funkcję tę objął wyłoniony w konkursie dr Tomasz Połomski.