Kadra

Dyrekcja

Połomski Tomasz dyrektor;
język niemiecki
Gancarczyk-Hajduk Halina wicedyrektor ds. dydaktycznych;
przedmioty zawodowe, prawo
Jasińska Aleksandra wicedyrektor ds. wychowawczych;
matematyka

Nauczyciele

Aleksander Dariusz wychowanie fizyczne
Aleksander Piotr matematyka
Basta Renata przedmioty zawodowe
Białas Franciszek fizyka
Białas Teresa matematyka
Bielak Sebastian język polski
Biernacka Magdalena język angielski
Bocheński Janusz język polski
Borkowska Marta przedmioty zawodowe
Cichońska-Woropaj Marzena język angielski
Dobosz Paweł wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo
Dominik Katarzyna język niemiecki
Duś Bożena matematyka
Dutka Marta geografia
Garbacz Jadwiga biblioteka
Gargula Małgorzata język angielski, geografia turystyczna
Golec Elżbieta przedmioty zawodowe
Gradek Irena Maria
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Grekowicz Katarzyna przedmioty zawodowe
Gwiżdż Alicja przedmioty zawodowe
Horowska Joanna biblioteka
Izworski Michał
przedmioty zawodowe
Jabłońska-Bołoz Elżbieta przedmioty zawodowe
Janur Anna język angielski
Jasielec Janusz język włoski
Jasiński Marcin wychowanie fizyczne
Jasiński Marek informatyka, przedmioty zawodowe
Jurkowska Ewa chemia, geografia, geografia turystyczna
Kaszuba Anna przedmioty zawodowe
Kokosza Marek przedmioty zawodowe
Korzystka Karolina biologia
Kos Magdalena matematyka
Kosakowska Wioletta przedmioty zawodowe
Kotarba Jakub język angielski
Kurzeja Agnieszka wychowanie fizyczne
Lelito Maria elementy psychologii
Lichowski Janusz informatyka, fizyka
Łukaszczyk Maria język angielski
Maciaś Jacek język angielski
Maciuszek Robert język angielski
Majoch Karol wychowanie fizyczne
Malczak Monika wiedza o kulturze, elementy historii sztuki, historia i społeczeństwo
Matykiewicz-Kołodziej Małgorzata język polski
Mokrzycka Dominika język francuski
Nikołajczuk Tersa wychowanie fizyczne
Nowak Adrianna język angielski
Nowak Danuta język polski
Obrzut Tomasz wychowanie fizyczne
Pasiut Irena język polski
Pasiut Urszula przedmioty zawodowe
Podhalańska-Cholewa Teresa przedmioty zawodowe
Pogwizd Renata język polski
Potoczek Monika przedmioty zawodowe
Potoniec Adam język francuski
s. Prusak Marta
religia
Puchała Jarosław biologia
Reszkiewicz Antoni przedmioty zawodowe
Rolka Agata przedmioty zawodowe
Sarata Jolanta przedmioty zawodowe
Sekuła Mateusz historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Sławecki Maksymilian wychowanie fizyczne
Słowik Grzegorz edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, elementy filozofii
Sroka Iwona język hiszpański
Strachanowski Tomasz przedmioty zawodowe
o. Studziński Jarosław religia
Szczepańska Agnieszka geografia
Sztaba Lucyna matematyka
Tarko Paweł informatyk
Tokarczyk Ewelina wychowanie fizyczne
Wańczyk Mateusz wychowanie fizyczne
Wolak Agnieszka język hiszpański, język angielski
s. Wójcik Ewa religia
Zacłona Izabela język angielski
Zając Dominika język angielski
Zając Marta wychowanie fizyczne
Zawadzka Agnieszka matematyka
Zięba-Gosztyła Marlena przedmioty zawodowe