Ośrodek egzaminacyjny

Zespół Szkół Ekonomicznych od trzech lat organizuje etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:

  • technik ekonomista,
  • technik handlowiec,
  • technik organizacji reklamy.

W roku szkolnym 2008/2009 wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do zorganizowania etapu praktycznego w zawodzie technik ekonomista w czerwcu 2009 roku.

Nasza Szkoła uczestniczyła w projekcie „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” – cz. II współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymała w ramach jego realizacji oprogramowanie komputerowe.