Rekrutacja 2017/2018

III Liceum Ogólnokształcące /3-letnie/

1B – Klasa psychologiczno-społeczna

Przedmioty rozszerzonejęzyk polski, biologia, język angielski.
Przedmioty uzupełniające – historia i społeczeństwo, elementy psychologii i filozofii.
Nauczane języki – j. angielski, j. francuski.
Klasa przygotowuje do studiów humanistycznych.

1C – Klasa językowo-turystyczna

Przedmioty rozszerzonejęzyk angielski, język hiszpański, geografia.
Przedmioty uzupełniające – historia i społeczeństwo, elementy historii sztuki.
Nauczane języki – j. angielski i j. hiszpański.
Klasa przygotowuje do studiów lingwistycznych lub turystycznych.

1DW – Klasa dwujęzyczna

180 godzin nauczanych w języku angielskim (geografia, podstawy przedsiębiorczości ekonomia w praktyce)
540 godzin języka angielskiego w cyklu nauczania
Przedmioty rozszerzone
matematyka, geografia, język niemiecki.
Przedmioty uzupełniające – historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce.
Nauczane języki – j. angielski i j. niemiecki.

1Ek – Klasa ratowniczo-medyczna 

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski.
Przedmioty uzupełniające – historia i społeczeństwo, ratownictwo przedmedyczne.
Nauczane języki – j. angielski i j. francuski.
Klasa przygotowuje do studiów ratownictwa medycznego i medycyny.

Technikum nr 3 /4-letnie/

Zawód technik ekonomista /2 oddziały/

Kod zawodu – 331403
Przedmioty rozszerzone
matematyka, geografia w drugim oddziale matematyka, język angielski.
Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Przedmioty zawodowe:

 • kultura zawodu
 • podstawy ekonomii
 • statystyka
 • prawo
 • marketing
 • rachunkowość
 • ekonomika
 • język angielski zawodowy
 • pracownia planowania i analiz
 • pracownia rachunkowości
 • pracownia ekonomiczna
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają założyć i prowadzić własną firmę lub podjąć pracę w różnych komórkach przedsiębiorstw, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, administracji.

Zawód technik organizacji reklamy /1 oddział/ 

Kod zawodu – 333906
Przedmioty rozszerzone
geografia, język angielski.
Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Przedmioty zawodowe:

 • marketing w działalności reklamowej
 • sprzedaż w reklamie
 • język obcy w działalności reklamowej
 • działalność gospodarcza w reklamie
 • elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 • organizacja i techniki reklamy
 • organizacja sprzedaży reklamy
 • projektowanie kampanii reklamowej
 • praktyka zawodowa

Zawód technik organizacji reklamy daje szerokie możliwości zatrudnienia w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych jako specjalista do spraw produkcji środków reklamy, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji środków masowego przekazu. Absolwent może także założyć własną agencję reklamową.

Zawód technik obsługi turystycznej /1 oddział/ 

Kod zawodu – 442103
Przedmioty rozszerzone
geografia, język angielski.
Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Przedmioty zawodowe:

 • podstawy turystyki
 • podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • marketing usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • język obcy zawodowy
 • pracownia turystyki
 • pracownia informacji turystycznej
 • pracownia obsługi informatycznej

Zawód technik obsługi turystycznej pozwala podjąć pracę w agencjach turystycznych biurach podróży, hotelach, izbach turystycznych, punktach informacji turystycznej, organizacjach zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Absolwent może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

We wszystkich oddziałach językiem obcym podstawowym jest język angielski

Drugi język:

 • w zawodzie technik ekonomista, to język niemiecki (pierwszy oddział) – i język francuski (drugi oddział),
 • w zawodzie technik organizacji reklamyjęzyk niemiecki,
 • w zawodzie technik obsługi turystycznej – język włoski

Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi sześcioma pracowniami informatycznymi, dwunastoma pracowniami multimedialnymi oraz laboratorium językowym i skomputeryzowaną biblioteką.

Współpraca 

Współpracujemy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu oraz Akademią Igantianum w Krakowie. W ramach współpracy uczniowie korzystają z wykładów pracowników naukowych ww. uczelni.

Imprezy cykliczne

 • Wymiana niemiecko-francuska
 • Ślubowanie klas I
 • Konkurs stroików świątecznych
 • Wigilie klasowe i jasełka
 • Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Walentynki
 • Wolna Trybuna
 • Sesje popularno-naukowe
 • Szkolna Liga Piłki Nożnej
 • Pożegnaie absolwentów
 • Święto Szkoły
 • Święto Sportu
 • Rajd Bestrampek

Szkoła zapewnia atrakcyjne miejsca praktyk zawodowych między innymi w takich firmach i instytucjach jak:

Dla technika ekonomisty:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
 • NEVAG S.A.
 • KRUS
 • Zet Transport Sp. z o.o.
 • Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
 • Biura rachunkowe na terenise Nowego Sącza

Dla technika organizacji reklamy:

 • „ZAZA” Agencja Reklamowa
 • IPRES STUDIO
 • STS-COM Sp. z o.o.
 • PPHU InterCom Plus-serwis – Reklama.pl
 • FPHU „ERIZED”
 • NETRIUM Sp. j.

Dla technika obsługi turystycznej:

 • Heron Live Hotel
 • Hotel Beskid
 • Hotel Panorama
 • Hotel Perła Południa
 • Biura Podróży Maxim, Gromada, Logos Tour, Etiuda Travel, Wactur, Turysta

Dokumenty do pobrania:

Dokument Plik
Regulamin rekrutacji
Test kompetencji z języka angielskiego – załącznik nr 1
Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2