Egzamin maturalny

Wybrane informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017