Egzamin zawodowy – informatory

Informator technik obsługi turystycznej
Informator technik ekonomista - Nowy egzamin zawodowy
Informator - technik organizacji reklamy