Egzamin zawodowy – materiały dla ZN

Praktyczny - styczeń 2017 (szkolenie)
Pisemny - styczeń 2017 (szkolenie)
część pisemna - materiały dla Przewodniczącego ZN i członków ZN
część praktyczna - materiały dla Przewodniczącego ZN i członków ZN
sytuacje szczególne
tok postępowania dla operatora