Oświadczenia zbiorcze dla przewodniczących zespołów

Oświadczenie - plany dydaktyczne
Zbiorczo - wnioski o dopuszczenie programu nauczania
Oświadczenie wymagania edukacyjne