Projekt LO materiały n-la

FE- logo promocyjne
Miesięczna karta czasu pracy
Oświadczenie n-la
Lista obecności na zajęciach
Efekty uczenia
Dziennik zajęć
Sprawozdanie n-la
Szczegółowy zakres zadań dla nauczyciela
Tabela - Personel