Rada Pedagogiczna – sprawozdania 22.06.2017

Sprawozdanie -Kierownik szkolenia praktycznego 2017
Sprawozdanie - wicedyrektor Aleksandra Jasińska
Sprawozdanie pedagoga
Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu przedmiotów humanistycznych
Sprawozdanie dyrektora
Sprawozdanie wicedyrektor Halina Gancarczyk-Hajduk
Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
Sprawozdanie z pracy Komisji Przedmiotów Zawodowych
Sprawozdanie z posiedzenia komisji przedmiotów WF
Sprawozdanie z działalności szkolnego koła LOP
Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej
Realizacja planu pracy Zespołu Wychowawców
Realizacja planu pracy Zespołu Przedmiotów Ścisłych
Aneks nr 5 do regulaminu wycieczek