Dokumenty rekrutacyjne

Szkolny regulamin rekrutacji do ZSE w 2024 roku:        SZKOLNY-REGULAMIN-REKRUTACJI-2024_2025.pdf (426 pobrań)

Dokumenty do złożenia:

Kwestionariusz osobowy.
Prosimy o wypełnienie wymaganych pól, zgodnie z danymi osobowymi. Dokument do pobrania:

Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia do ZSE: